Művészeti nevelés és hátrányos helyzet

Közeledik a tanév vége, a balánbányai szülők megkapták a jelentkezési lapokat a nyári táborainkba, a szervezőcsapat pedig már azon is gondolkodik, hogy kik legyenek azok a gyerekek, akiket a keresztszülő program által támogatni fogunk. Hálásak vagyunk, hogy adakozó lelkű balánbányai és nem balánbányai támogatóknak köszönhetően nem vallott kudarcot ez a kezdeményezésünk, mert lassanként gyarapodik az összeg, amit hátrányos helyzetű gyerekek táboroztatására fordíthatunk. Ezért is szeretnénk új gondolatokat megosztani a művészeti oktatásról, mégpedig annak szükségességéről a hátrányos helyzetű gyerekek életében. 


A közoktatási tantervek a képzőművészeti nevelés terén Európa minden országában ma az egyik legfontosabb elemnek tartják az önkifejezés kiteljesítését. A művészeti nevelés ilyen módon segíti az egyéniség megmutatkozását, amire egyébként az oktatás többi területén kevesebb lehetőség jut, ám nagyon fontos a személyiség fejlődésének folyamatában. Az az alkotás jó, ami nem sztereotip, ami más, ami egyéni. Az egyéni viszonyulás kibontása, kifejezése, felvállalása a vizualitásban is teljes körű személyiségfejlesztést jelent.

Az általános iskolai oktatásban, a hátrányos helyzetű gyerekek egy része nem motivált a tanulás iránt. A szociálisan hátrányos helyzetű gyerekek közül sokan tanulási nehézségekkel küzdenek, nincs meg a megfelelő családi háttér, a tanulás iránti motiváció hiányzik, az oktatásban való jelenlétük gyakran konfliktusokkal terhelt. Hamar, már az első években kialakul bennük, hogy az iskola egy rajtuk kívül álló dolog, ahol kudarcaik vannak. Hamar rögződik a negatív énkép, amit kudarcélményeik konzerválnak, egyre nagyobb szakadék lesz az elvárt és az általuk nyújtott teljesítmény között, és ez az út egyenesen vezet a bukáshoz, a lemorzsolódáshoz. Nem foglalkoznak tartósan egy tevékenységgel, figyelmük könnyen elterelődik, állandó motivációt igényelnek. Ám ha ezt egy olyan tevékenység közben gyakorolják, amihez érzelmi többlet társul, ez a figyelemkoncentráció, a motiváltság megtartása a tevékenység iránt, könnyebben begyakorolható.

Ezen a problémán segíthet sokat a művészetoktatás.

Az alkotó tevékenység adta sikerélmény segít az önbecsülés helyreállításában, a pozitív énkép beállításában. Megfelelő tanári irányítással mindenkit könnyen rá lehet vezetni a művészeti kifejezés útjára. A képzőművészet kifejezőeszközei olyan széleskörűek, hogy mindenki megtalálhatja a neki megfelelőt. Még nem találkoztunk olyan gyerekkel, akit ne sikerült volna "bemozdítani" az alkotó tevékenységbe. A művészeti nevelés a tolerancia, a másság elfogadásának is fontos színtere. A tevékenység alapvető jellemvonása az egyéniség megjelenése, a másság értékelése.A cikk L. Ritók Nóra gondolataiból szemelget: 
https://www.tani-tani.info/081_ritok