A művészeti nevelés fontossága

Minden gyermeknek és fiatalnak joga van ahhoz, hogy a művészetoktatás segítségével fejlesszék esztétikai érzékét, kreativitását valamint a kritikus gondolkodásra és elmélkedésre való képességét, ami az emberi lét velejárója. 

Minden embernek kreatív képességei vannak. A művészet olyan egyedülálló környezetet és gyakorlatot biztosít, ahol a tanuló aktívan vesz részt kreatív élményekben, folyamatokban és fejlődésben. 

A tanulókat ha bevezetjük a művészeti folyamatokba, azzal fejlesztjük bennük:

  • a kreativitást
  • a kezdeményezőkészséget 
  • a termékeny képzelőerőt
  • az érzelmi intelligenciát 
  • a belső erkölcsi iránytűt
  • a kritikus gondolkodás képességét
  • az önállóságot
  • valamint a gondolkodás és a tett szabadságát. 

Válogatás az Egyeskő Alkotótáborokban készült fotókból:

E képességek különösen fontosak, amikor szembekerülünk azokkal a kihívásokkal, amelyeket a 21. századi társadalom állít elénk. Manapság különböző társadalmi változások megjelenésének köszönhetően a gyerekek gyakran nem kapnak elég figyelmet a szüleiktől. Emellett a családon belüli kommunikáció és a kapcsolatépítés hiánya miatt a gyerekek gyakran érzelmi és szociális problémáktól szenvednek. Ráadásul a kulturális hagyományok és a művészi gyakorlat átadása egyre nehezebbé válik a családi környezetben, különösen városi területeken.

Mivel a társadalmunk és a gazdaságunk egyre inkább ismeretalapú, növekszik a kereslet az olyan munkavállalók iránt, akik kreatívak, innovatívak és alkalmazkodásképesek, fejlett kommunikációs és interperszonális képességekkel rendelkeznek. A művészetoktatás kifejleszti a tanulókban ezeket a tulajdonságokat, képessé teszi őket arra, hogy kifejezzék magukat, kritikusan szemléljék a világot maguk körül, és aktívan részt vegyenek az emberi létezés számos aspektusában.
Forrás: Útmutató a Művészetoktatáshoz. Kreatív kapacitások építése a 21. századra. A lisszaboni Művészetoktatási Világkonferencia állásfoglalása