Tudjuk, hogy a gyereket az életre valójában mi készítené fel megfelelően?Tudjuk, hogy a gyereket az életre valójában mi készítené fel megfelelően?

A művészetekben megvalósuló érzelmi nevelés. 


Szinte minden szülő arra vágyik, hogy gyermeke érvényesüljön a világban, és egészséges, kiegyensúlyozott felnőtt váljon belőle. 

A kilencvenes évek elején végeztek egy felmérést, amelyben azt vizsgálták, hogy milyen tényezők befolyásolják azt, hogy megálljuk-e a helyünket felnőttként. A kutatásból kiderült, hogy az iskolában megszerzett ismeretek, az értelmi intelligencia, vagyis az IQ korántsem az egész életre szóló boldogulás záloga. Még a kitűnő tanulóknak is csak a 18%-a emlékszik később a verbálisan elsajátított ismeretekre. Sokkal fontosabb tényező az érzelmi intelligencia. 

Az érzelmi intelligencia nem jelent mást, mint azt, valamennyire ismerem és elfogadom magam, nem leszek depressziós saját magamtól, kibírom és elfogadom a házastársamat, a gyermekemet, a hozzátartozóimat, ismerőseimet.

Egyeskő Alkotótábor
Egyeskő Alkotótábor

Az érzelmi intelligencia kialakításának az egyik alappillére a művészeti nevelés. Nem feltétlenül fontos, hogy egy gyermek hibátlanul énekeljen. A lényeg, hogy örömét lelje az énekben, még ha hamis is. A művészet az öröm forrása, márpedig a sikeres élethez az öröm feltétlenül szükséges. Pszichológusok állítják egyértelműen, hogy egy egészségesen fejlődő gyermek normális alaphelyzete a derű.

Több mint 2500 évvel ezelőtt Kung-Fu-Ce, a nagy mester, látva az akkori Kína szétesett állapotát, azt kérdezte, mire volna szükség a nagy birodalom újjáépítéséhez. S azt válaszolta: nagy államférfiakra volna szükség. Hogyan lehet nagy államférfiakhoz jutni? Olyan iskolákat kell csinálni, melyek felnevelik őket. És megcsinálták ezeket az iskolákat. Vajon mit tanítottak elsősorban a leendő államférfiaknak? Éneket, táncot, zenét! Hogy össze tudják hangolni belső harmóniájukat a világegyetem harmóniáival... Művészeteket tanítottak. Érzelmi nevelést folytattak. Talán ez volt a világ első sikeres iskolareformja, s egyben a nagyon kevés sikeres iskolareform egyike. Az itt nevelt államférfiak váltak később a mandarinokká, akiket mi már csak a dekadencia korszakából ismerünk, és akik azért két és félezer éven át egész jól elvezették a kínai birodalmat.A cikkben Vekerdy Tamás pszichológus gondolataiból idéztünk.

Források:

  • https://ujszo.com/panorama/jatek-mese-muveszetek
  • https://users.atw.hu/pedszakv/2%20felev/alter%20isk/vekerdytamas_gyerekekovodakiskolak.pdf